Įvyko ataskaitinis susirinkimas (2017)

2017m. kovo 18d. Noreikiškėse, Aleksandro Stulginskio universiteto ketvirtų rūmų posėdžių salėje , įvyko Lietuvos bitininkų sąjungos narių ataskaitinis susirinkimas. Iš Telšių bitininkų draugijos dalyvavo du nariai. Tai draugijos pirmininkė D. Norkienė ir valdybos narė I. Mikienė. LBS prezidentas prof. habil. dr. A. Skirkevičius savo pranešime atkreipė dėmesį, kad LBS veiklos 2016 m. ataskaita išleista atskiru leidiniu ir įteikta visiems bitininkų sąjungos nariams.Todėl jo pranešime daugiausia dėmesio skirta aptarimui esamos padėties bitininkystėje šiandien ir pirmaeiliams neatidėliotiniems uždaviniams finansinėj paramoj bitininkystėj, keliant bitininkų kvalifikaciją, grėsmėms bičių šeimų sveikatingumui, vaidmeniui Lietuvos bitininkų sąjungos, kaip vienijančios Lietuvos bitininkus ir atstovaujančius mūsų visų bitininkų interesus.

ataskaitinis susirinkimas (2017)

ataskaitinis susirinkimas (2017)

ataskaitinis susirinkimas (2017)

ataskaitinis susirinkimas (2017)

ataskaitinis susirinkimas (2017)

ataskaitinis susirinkimas (2017)

Draugijos pirmininkas:

Dalytė Norkienė

Tel: 860387442

dalytenorkieneATgmailD0Tcom

Facebook puslapis