Telšių bitininkų ataskaitinis susirinkimas (2017)

Telšių rajono bitininkų dėmesiui, Balandžio 1 dieną 11 val. įvyks ataskaitinis bitininkų susirinkimas. Turėsime svečių. Atvyks "Bičių korys" su savo prekėmis. Bitininkai turės galimybę patys parduoti bičių produktus. Visų bičiulių laukiame adresu Plungės-55, Telšiai.

Įvyko ataskaitinis susirinkimas (2017)

2017m. kovo 18d. Noreikiškėse, Aleksandro Stulginskio universiteto ketvirtų rūmų posėdžių salėje , įvyko Lietuvos bitininkų sąjungos narių ataskaitinis susirinkimas. Iš Telšių bitininkų draugijos dalyvavo du nariai. Tai draugijos pirmininkė D. Norkienė ir valdybos narė I. Mikienė. LBS prezidentas prof. habil. dr. A. Skirkevičius savo pranešime atkreipė dėmesį, kad LBS veiklos 2016 m. ataskaita išleista atskiru leidiniu ir įteikta visiems bitininkų sąjungos nariams.Todėl jo pranešime daugiausia dėmesio skirta aptarimui esamos padėties bitininkystėje šiandien ir pirmaeiliams neatidėliotiniems uždaviniams finansinėj paramoj bitininkystėj, keliant bitininkų kvalifikaciją, grėsmėms bičių šeimų sveikatingumui, vaidmeniui Lietuvos bitininkų sąjungos, kaip vienijančios Lietuvos bitininkus ir atstovaujančius mūsų visų bitininkų interesus.

ataskaitinis susirinkimas (2017)

ataskaitinis susirinkimas (2017)

ataskaitinis susirinkimas (2017)

ataskaitinis susirinkimas (2017)

ataskaitinis susirinkimas (2017)

ataskaitinis susirinkimas (2017)

Ataskaitinis susirinkimas (2017)

2017 m. kovo mėn. 18 d. (šeštadienis) 10 val, Noreikiškėse, Žemės ūkio universiteto ketvirtų rūmų posėdžių salėje įvyks Lietuvos bitininkų sąjungos narių ataskaitinis susirinkimas. Atvykus būtina užsiregistruoti

DARBOTVARKĖ

 1. Lietuvos bitininkų sąjungos valdybos atlikto darbo 2016 metais ataskaita – sąjungos prezidentas prof. habil. dr. A. Skirkevičius.
 2. Revizijos komisijos ataskaita – komisijos pirmininkas A. Rutkauskas.
 3. Revizijos komisijos ataskaitos tvirtinimas.
 4. Lietuvos bitininkų sąjungos narių pasisakymai.
 5. Lietuvos bitininkų sąjungos valdybos atlikto darbo 2016 metais ataskaitos tvirtinimas.
 6. Lietuvos bitininkų sąjungos įstatų pakeitimas.
 7. Regioniniai mokymai ir jų plano tvirtinimas
 8. LBS nario mokestis
 9. Konkursas pažangiausias bitininkystės ūkis 2017
 10. Darbo plano 2017 metams tvirtinimas
 11. XLI Lietuvos bitininkų šventės organizavimo klausimai – Panevėžio bitininkų draugijos pirmininkas Alfonsas Rutkauskas. Organizacinio komiteto ir jo įgaliojimų tvirtinimas. Konkursų nugalėtojų suvenyrams ir pravedimui lėšų numatymas.
 12. Einamieji reikalai.

Puslapis 1 / 13 senesni »

Draugijos pirmininkas:

Dalytė Norkienė

Tel: 860387442

dalytenorkieneATgmailD0Tcom

Facebook puslapis